Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Hinduism och Buddhism

Sjöviksskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi kommer att arbeta med de två världsreligionerna hinduism & buddhism. Vad innebär det att vara en hindu och buddhist? Vad tror man på och hur lever man? Vi kommer också att undersöka om det finns några likheter mellan dessa religioner och med de andra världsreligionerna.

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

  • Vi kommer ha genomgångar, se film, arbeta med läroboken, diskutera tillsammans och svara på frågor.
  • Begreppa på inläsningstjänst
  • Läsa fakta i lärobok och på nätet/inläsningstjänst
  • Arbeta med digitala enheter, tex Kahoot, Quizlet
  • Göra egna Kahoot
  • Begreppspapper
  • Grupparbeten
  • Redovisa/PP/plansch

Grovplanering

Hinduism

v.10 Introduktion till hinduism; begrepp & trosuppfattning, berättelser

v. 11 Riter/ceremonier, högtider, tempel, vardagligt liv

v. 12 Gudar, grupper och sammanfattning (forms-test eller skriftligt på papper)

Buddhism

v.12-13 Buddhism: Introduktion till buddhism; begrepp & trosuppfattning, berättelser

v.13-14 Riter/ceremonier, högtider, tempel, vardagligt liv

v.14 Gudar, grupper och sammanfattning (kunskapskontroll)

IKT och medier

https://www.inlasningstjanst.se/library/4465

https://urplay.se/serie/163748-indiska-berattelser

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203423

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/religion

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/hinduismen

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/buddhismen

https://www.ne.se/


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Matriser i planeringen
Hinduism och buddhism matris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter