Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

Rymden

Myråsskolan, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Under det här arbetsområdet kommer du få lära dig om rymden. Vad finns där? Vad heter planeterna i vår galax? Hur många planeter finns det i vår galax? Vad heter vår galax?

Mål:

 • Lära mig om jordens, solens och månens rörelser
 • Förstå hur det blir dag och natt
 • Förstå hur det blir årstider
 • Kunna månens olika faser
 • Känna till om planeternas banor i rymden
 • Lära sig om stjärnor och stjärnbilder

Arbetsformer:

 • Film
 • Läsa faktatexter
 • Skriva texter
 • Läsförståelse
 • Diskussionsfrågor
 • Bilduppgifter

Begrepp:

Vi lär oss bland annat dessa begrepp: 

 • Galax
 • Planet
 • Himlakropp
 • Big bang
 • Astronomi
 • Astronaut
 • Atom
 • Molekyl
 • Meteorit 
 • Asteroid
 • Komet
 • Stoft
 • Gas

Bedömning:

När arbetet om rymden är klart kommer du bli förhörd på begreppen vi ska ha lärt oss. Du kommer få en text med luckor där rätt begrepp ska passa in samt placera ut planeterna i ordning från solen. 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter