Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Medeltiden

Husensjö skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Medeltiden var en spännande tid med riddare, nunnor, munkar och nyblivna stadsbor. Men den innehåller också inbördeskrig, tiggare, pest, bondeuppror och stormannasläkter som slåss om kungamakten. Det handlar mycket om män, men också om några enstaka kvinnor, t ex den heliga Birgitta. Vi ska leta efter spår från medeltiden och undersöka vilken betydelse vår historia har för oss som lever idag.

Innehåll

Du kommer att få lära dig

 • Hur Sverige såg ut och hur Sverige styrdes under medeltiden
 • Ett urval av regenter
 • Kyrkans och klostrens roll under medeltiden
 • Pesten
 • Hur människor levde och de fyra samhällsgrupperna
 • Den nordiska unionen

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner
 • Vi använder texter från Gleerups, olika faktasidor på Internet och olika arbetsblad
 • Vi tittar på olika faktafilmer
 • Tränar på centrala ord och begrepp

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • utifrån hur du kan dra paralleller, se förändringar, likheter och skillnader mellan medeltid och nutid ( regenter, handel, kyrkan/tro, sjukdomar, samarbete mellan länderna)
 • användandet av centrala ord och begrepp

 


  Läroplanskopplingar

  använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

  kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

  använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

  Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

  De nordiska staternas bildande.

  Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

  Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

  Matriser i planeringen

  Innehåller inga matriser

  Uppgifter

  Innehåller inga uppgifter