Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Människan ÅK8

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Inom detta område kommer ni att arbeta med projektet som beskrivs nedan. Medan ni arbetar med projektet kommer vi att titta på filmer / ha korta genomgångar för att diskutera olika organsystem. Vi kommer också att göra några aktiviteter för att utforska olika organsystem ytterligare.

Projekt: Människan 

 

Mål 

 

 • Du ska kunna namnge olika organsystem och deras funktioner. 
 • Du kommer att kunna identifiera de organ och strukturella delar som finns i olika system (t.ex. cirkulation: hjärta, artärer, vener och kapillärer). 
 • Du ska kunna beskriva grundstrukturen för en av de stora organen i systemet.
 • Du ska hitta och beskriva en sjukdom associerad med organsystemet.

 

Uppgift

 

Arbeta enskilt eller i partner för att: 

 1. undersöka ett organsystem 
 2. skapa ett visuellt hjälpmedel som presenterar information för resten av klassen
 3. hitta trovärdiga informationskällor

 

1) Vad du ska undersöka om organsystemet:

 • Lista och förklara organsystemets funktion.
  • Identifiera de viktigaste organen och deras funktioner ELLER Identifiera de viktigaste delar av organen och deras funktioner 
  • Beskriv den grundläggande uppbyggnaden för minst ett större organ i systemet (tex. lungor: bronkier, bronkioler och alveoler).
  • Lista minst ett annat organsystem som ditt organsystem interagerar med
 • Varje elev måste beskriva en sjukdom som är associerad med deras organsystem.
  • Sjukdomens namn
  • Beskrivning av sjukdomen/verkningssätt

2) Visuellt hjälpmedel:

 • Visa all nödvändig information (se ovan).
 • Organiserad och lätt att följa
 • Inkluderar: 
  • Titel
  • Kontur av kroppen
  • Diagram över större organ på anatomiskt korrekta platser
  • Namnge huvudorganen
  • Information om vald sjukdom 
  • Prydlig, lätt att förstå, färgstark, kreativ

3) Källor:

 • Ni kommer att använda både läroboken och internet för att undersöka och samla in information för ditt projekt. Du måste inkludera en lista över de källor du har använt. För två av dina källor måste du motivera varför källorna är tillförlitliga.

 

Bedömningen: 

 1. Checkpoint: Varje elev lämnar in informationen du har samlat in för ditt projekt
  * Om du arbetar i par måste var och en lämna in sin egen forskning vid checkpointen. Även om man delar upp forskningen bör varje medlem ha sitt eget dokument för att visa det arbete de har gjort! Ni kan kombinera er forskning efter checkpointen.
 2. Diskussioner: under projektets gång kommer jag att gå runt och föra diskussioner med dig om ditt organsystem. Här kan du visa dina kunskaper och framsteg.
 3. Visuellt hjälpmedelt: Har du presenterat all nödvändig information på ett tydligt sätt för målgruppen (andra elever)?

 

Förslag för ditt projekt:

 • Hud (s.127-130)
 • Muskler (s.131-135)
 • Skelett (s.136-139)
 • Matspjälkning (s.153-157)
 • Transport - Andning (s.158-160)
 • Transport - Blodomlopp (s.161-167)
 • Försvar (s.169-171)
 • Sinnesorgan - Syn (s.184-187)
 • Sinnesorgan - Hörsel (s.188-189)
 • Sinnesorgan - Smak och lukt (s.190-191)
 • Nervsystem (s.194-197)
 • Hjärna (s.198-201)
 • Hormoner (s.202-205)

 

Om du är intresserad av att undersöka ett annat organsystem som inte är listat här, kolla med din lärare först!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Biologi / ÅK8 / Projekt: Människan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter