Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Faktatext

Ekängens skolor, Linköping · Senast uppdaterad: 19 april 2022

Nu ska vi fördjupa oss i beskrivande texter!

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

Struktur

·       Att lära mig skriva en beskrivande text med en korrekt struktur och genre. 

Språkliga drag

·       Att lära mig och använda vilka språkliga drag som ingår i en beskrivande text.  

Skrivregler

Bli säker på skrivregler (skiljetecken och stavning).

Innehåll

Jag kan skriva en beskrivande text, där jag använder strukturen på ett korrekt sätt.  

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Vi tränar på språket genom att:  

  - Läsa beskrivande texter.
  - Formulera och kommunicera i tal och skrift.
  - Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Olika beskrivande texter som jag kommer skriva och läsa enskilt under arbetets gång. 
 • Olika kooperativa övningar och diskussioner i par och i helklass.
 • Bedömning av beskrivande text som jag skriver i slutet av arbetsområdet.

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

Vi arbetar enligt cirkelmodellen som följer detta upplägg:

Steg 1 – Uppbyggnad och struktur 

Steg 2 – Språkliga drag

Steg 3 – Öva tillsammans

Steg 4 – Skriva på egen hand

Exempel på uppgifter/arbetssätt:

 • Olika övningsuppgifter - Google Classroom och stenciler. 
 • Enskilt arbete, paruppgifter, gruppuppgifter, helklassuppgifter.
 • Olika diskussioner och kooperativa övningar. 
 • Elevbedömning - 2 star and 1 wish. 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Faktatext
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter