Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Skogen Utforskarna

Munsö förskola, Ekerö · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vårt mål är att barnen ska bli medveten om skogen och dess omgivningar. Det gör i sin tur att barnen värnar om skogen och sin närmiljö.

Mål (lpfö18 s:12-16):

Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Barnens intresse och behov för målet/målen:

Lära känna skogen.

Utforka olika material i vår närmiljö.

Genom naturupplevelser ge barnen kunskap om naturens rikedom och mångfald. 

Skapa intresse för naturens kretslopp.

Skapa nyfikenhet för allt dom ser och upplever i naturen.

 

Kortsiktiga mål - barnet ska utveckla förståelse och förmåga för:

Uppleva vattnets olika former.

Enkla begrepp från vår natur.

Skapa ett intresse för naturen.

Intresse för djur i vår närmiljö.

Vilka aktiviteter ska vi genomföra för att nå målet/målen:

Vara i skogen varje vecka på torsdagar.

Riktade uppgrag till barnen (Undersöka snö)

Undersöker vad barnen har för förkunskaper, Hypotes (vad tror dom) vi undersöker tillsammans.

Fota vad ser vi/ barnen. (Ta kort på det vi ser).

Vi besöker bondgårdar i vår närmiljö.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback