Skolbanken Logo
Skolbanken

Språksamling 1, vecka 5-9

Bäckens förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Språksamlingar för barn 1,5-3år. Bornholmsmodellen

Grupp:

Barn åldrarna 1,5-3 år. 

 

 

Vad ska vi lära ut:

Språkutveckling 

 

Syfte:

Träna på att säga vad dom heter. Uppmärksamma och skapa medvetenhet om ord som rimmar.
Stärka barnens självkänsla. 

 

Förberedelser:

Pedagogerna ska ha läst materialet och beställt boken som tillhör samling 1. 
Vi har även skapat en vante med spöken på inför ramsan. 

Utförande: 

Upprop - vi kollar av tillsammans med barnen vilka som är med och tränar på namn. 
Veckans ramsa - Det lilla spöket. 
Högläsning - sagan om den lilla lilla gumman. 
Sånglek- klappa händerna så fort du kan. 
Avslutning- slut för idag, tack för idag. 

 

 

 

 

 

Barnens reflektion:

Vad har du lärt dig? Hur tyckte du gruppen var? Vad vill du lära dig nästa gång?

Pedagogens reflektion:

Mina egna tankar om hur gruppen varit.

Analys:

Nådde vi de förutsatta målet, lärde barnen sig någonting, hur kan vi se det.

Framåtsyftande planering:

Hur går vi vidare? Vad ska vi göra annorlunda nästa gång så att barnen verkligen når dit vi hade tänkt, alternativt för att gå vidare till nästa steg?


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback