Skolbanken Logo
Skolbanken

Att skapa en hållbar värld tillsammans.

Lyckans förskola, Båstad · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Barn blir till i relation med material eller tingen som de möter, och material blir till i relation med oss. Viktigt att fundera över vad som hör ihop med vad. (Karin Hultman).

Var är vi?/Nuläge

VÅRTERMINEN 2022

Vi har börjat att förändra i miljön på avdelningen ,vi tänker att det ska finnas material på låg nivå så barnen själva kan nå det, vi har skapat en ateljé, lerhörna och bygg ,naturrum. Vi kommer att  titta på vad barnen undersöker och hur de tar sig an miljön och materialet. Vad är intressant och hur ska vi utmana vidare? Viktigt att ge barnen möjlighet att utforska och samspela med de andra barnen. Också viktigt att vi synliggör vad de har att välja på. 

Vi pedagoger ska tillföra material som förundrar och väcker nya frågor hos barnen, skapa situationer som gör att barnen kan undersöka  och reflektera. vi vill också att barnen ska få möta återvinnings material som gör att barnens kreativitet ökar när vi skapar.

En viktig del i arbetet med de yngsta är att ta vara på barnens vetgirighet och förundran och deras sätt undersöka världen med sina sinnen, smak, lukt ,känsel och känna med sina händer.

 

 

 

 

Var ska vi?/Mål

 

Att skapa en hållbar värld tillsammans

Genom att barnen får en relation till varandra, vår värld och vår miljö får de en möjlighet till en bättre framtidstro och möjlighet att bemöta omvärlden på ett empatiskt sätt.

Vi undersöker och utforskar tillsammans vad ekologisk känslighet vara för de yngsta barnen? Vad kan det vara?

 • Att skapa nära relationer med naturen materialen och varandra.
 • värna om sin kompis 
 • skapa relationer med sin närmiljö få vara ett sammanhang och sättas i olika sammanhang. 
 • Ge barnen rika möjligheter att få hitta sitt språk att få uttrycka sig och förstå sin omvärld. 

Vi tänker att vi ska börja odla tillsammans med barnen.

Syfte: vi vill skapa förutsättningar för barnen att förstå sina egna handlingar hur det kan påverka vår miljö och bidra till en hållbar utveckling. vi vill erbjuda barnen att följa en process från frö till planta. jord till bord.

l: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra" (skolverket,2018,sid 14)

 

 

Hur gör vi?/Strategier

Vi vill erbjuda:

 • Att få undersöka frön och plantor på olika sätt med olika verktyg.
 • följa processen och dokumentera från frö till planta
 • vad behöver ett frö för att växa
 • lära sig nya ord och begrepp, koppla takk som stöd

 

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utforska i små grupper. I små grupper för att stärka gemenskapen mellan barnen. Vi vill ta hjälp av barnens olikheter och deras olika strategier för att lära sig. Vi vill ge barnen återkommande upplevelser av olika material för att utöka sitt lärande. Vi kommer att dokumentera tillsammans med barnen och reflektera tillsammans över det arbete vi gör, det ger också barnen möjlighet att ställa frågor och lyssna på varandra. De estetiska lär processerna kommer vara något vi kommer att följa barnen i. Vi kommer att arbeta med de hundra språken som talar om barns  många olika uttryckssätt och vikten av att barnen får använda dessa.

 • skapande i olika material tex lera bygg och konstruktion och återvinningsmaterial
 • ikt i form av digitala ägget och arbeta med ipaden.
 • teckna på olika sätt och få tillgång till olika format på pappret och strukturer, stort och smått.

 

 

 

Koppling till forskning/beprövad erfarenhet

Litteratur vi arbetar med just nu

Lpfö

Varsamt &nyfiket vägen till hållbar utveckling Erika Wallin

De yngsta barnen och undervisningen Lena Edlund

pedagoisk miljö i handling och tanke linda linder

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter