Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Bråk och procent

Järvenskolan, Katrineholm · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Tal i bråkform användes långt innan man började räkna med decimaltal. I det här kapitlet om bråk och procent lär vi oss vad bråktal är och hur vi kan skriva om bråktal på olika sätt. Vi lär oss även mer om begreppet procent och att räkna med procent i olika situationer, till exempel när något ökar eller minskar.

Syfte

I det här avsnittet kommer du att få lära sig mer om:

 • olika typer av bråk, deras egenskaper och användning i vardagliga och matematisk situationer
 • metod för beräkning av tal i bråk- och decimalform 
 • hur procentuella förändringar kan beräknas och användas i olika situationer

Konkretiserade mål

 • få förståelse för delen av en hel
 • få förståelse för del av ett antal
 • kunna omvandla ett tal mellan bråkform, blandad form och decimalform
 • kunna jämföra bråk och avgöra om ett bråk är större eller mindre
 • få förståelse för bråk med samma värde kan uttryckas på olika sätt
 • kunna addera och subtrahera olika bråk
 • kunna multiplicera olika bråk
 • kunna omvandla ett tal från bråkform till decimalform och procentform
 • kunna beräkna en procentuell förändring

Begrepp

bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, likvärdiga bråk, förlänga bråk, förkorta bråk, enklaste form, procent, procentform, decimalform, andel, delen, det hela

Bedömning

Diagnoser/mindre tester under kursen

Kapitelprov

Planering

Vi kommer att jobba med det här kapitlet från vecka 2 till och med vecka 12.

En mer detaljerad veckoplanering för respektive grupp kommer att finnas i Google Classroom/Google Drive.

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Bråk och procent
Uppgifter
PROV Bråk och procent

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback