Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6 - 7

Idrott och hälsa - takt och rytm

Kista grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Under detta arbetsområde kommer vi fokusera på att öva rörelse i takt till musik.

Syfte: Ämnet idrott och hälsa syftar till att ni ska utveckla allsidiga rörelseförmågor genom att möta olika aktiviteter.  Genom att utföra rörelser i takt till musik utvecklas er koordinationsförmåga samt er kondition.

Undervisning 

Tid: v. 3-7

Arbetssätt/ arbetsgång: T ex

  • Vi övar diverse danser ex; Just dance, bugg, vals och diverse linedance

Lärandemål: vad ska du lära dig?

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att: 

- röra dig i takt till musiken i "Cupid Shuffle"

- röra dig i takt till musiken i " The Sid Shuffle"

 

Bedömning, underlag för bedömning är:

- Delaktighet på lektionerna 

- Hur bra din takt- och rytmkänsla är

- Hur du kan stegen och kombinationerna

- Din känsla och uttryck

 


Läroplanskopplingar

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa - takt och rytm
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter