Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Medeltiden Åk 4 vt -22

Eklandaskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Medeltiden i Sverige var under åren 1050-1520. På medeltiden: - blev människorna kristna. - blev Sverige ett rike med en kung och lagar som gällde i hela landet. - delades folket in i fyra olika stånd: adel, präster, borgare och bönder. - härjade pesten. - växte städer fram.

Syfte

Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska begrepp, historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Centralt innehåll åk 4-6

Historia

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

 

Så här visar du dina kunskaper:

 • genom att vara aktiv under lektionerna.
 • genom att delta i diskussioner.
 • genom att göra de uppgifter som ska göras.
 • genom att tillverka ett spel om medeltiden där fakta finns med.
 • Genom att göra en slutuppgift.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Historia Eklandaskolan mall
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter