Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Milos flykt

Tågaborgsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Under våren kommer vi att arbeta med boken Milos flykt. Du kommer att få läsa, skriva och prata om boken!

 

SVENSKA

Syfte:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Du kommer att få:

 

• träna på skrivregler och stavning

• tillfälle att läsa skönlitteratur för barn och ungdom

• diskutera tillsammans med lärare och kamrater om det du hört, läst eller sett

• jobba med uppgifter där du får träna på och visa din läsförståelse


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

välja och använda språkliga strategier,

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Matriser i planeringen
Svenska som andraspråk åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback