Skolbanken Logo
Skolbanken

2022 Område 4 Bromma - Barn ska ha möjlighet att utveckla kunskaper om en hållbar framtid

066061 Förskolan Vadmalsvägen 5-7, Stockholm Bromma · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Planering utifrån enhetsmål i verksamhetsplanen 2022 för Förskoleområde 4 Bromma

Förväntat resultat

- Barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen och hållbart lärande - Barnens möjlighet till ökad fysisk aktivitet ökar

Arbetssätt

- Barnen ges möjlighet till lärande i en varierande oförutbestämd/ ostrukturerad utemiljö, genom att undervisning bedrivs i skogs- och naturmiljö,

- Barnen ges möjlighet till lärande i planerad utemiljö, genom att undervisning bedrivs i parker, samt andra delar om närmiljön.

- Vi ger barnen en positiv framtidstro, visar att vi kan göra skillnad.

- Barnen deltar i våra återvinningsprocesser. Vi har källsorteringsplatser som är tydliga och inspirerande så att de lockar både till sortering och återbruk. Vi arbetar med återbruksmaterial

 

Hur vi på avdelningenLejonet väljer att arbeta med detta område?

Vi går till skogen regelbundet så barnen ska får en relation till naturen och lär sig att vara rädda om den

Vi plockar skräp som vi hittar i vår när miljö och vi deltar också i naturvårdsverkets kampanj håll Sverige rent.

På förskolan finns en vägg med återvinnings påsar där vi sortera  papper/ kartong , plast ,metall och glas som vis sen tar till återvinningen i vårt närområde. Tillsammans med barnen under söker vi vad händer med det vi sorterar

Efter måltiden skrapa barnen matresterna i en hink som sedan går till återvinning 

I skapande använder vi återbruks material 

Vi besöker olika parker och skogar i närområde så barnen får möjlighet att upptäcka och lära känna sitt Bromma


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback