Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Spanska 8:5 - Vale 8 VT 22

Tappströmsskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Under vårterminen kommer vi att fortsätta träna på förmågorna skriva, tala, höra och läsa! Ni kommer öva på både att "skapa/producera" spanska i tal och skrift samt öva på er "förståelse/uppfattning" av det spanska språket genom att lyssna och läsa. Vi kommer att jobba med texter, övningar och ordförråd i boken för att bygga på våra kunskaper gällande grammatik och ordförståelse.

Tidsperiod

Planeringen gäller fram till påsklovet. 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Kapitel 6 & 8

 • Kunna namn på rum och möbler, tala om hur möblerna ser ut och var de finns i rummet.
 • Kunna berätta om olika uppgifter hemma och hur ofta man utför dem.
 • Utveckla förmågan att använda muntlig spanska i enkla och givna sammanhang för att berätta, förklara och beskriva.
 • Kunna uppfatta ord och fraser i tydligt talat språk, samt redogöra och agera utifrån innehållet i dessa.
 • Utveckla sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper.

Kapitel 7 & 9 

 •      Kunna namn på frukter, grönsaker, mejeriprodukter, bröd och charkprodukter.
 •      Kunna berätta hur mycket av varje vara du vill ha/behöver köpa.
 •      Kunna använda ord för kilo, liter m.m. (myckenhetsord) och lägesord för att kunna berätta var varorna finns i mataffären.
 •      Kunna använda olika verb i presens.
 •      Kunna beskriva och jämföra saker.
 •      Utveckla förmågan att använda muntlig spanska i enkla och givna sammanhang för att berätta och beskriva.
 •      Kunna uppfatta ord och fraser i tydligt talat språk, samt redogöra och agera utifrån innehållet i dessa.

Kapitel 10 

 •  Kunna berätta vad man har gjort (perfekt). 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Vi kommer att arbeta med olika slags texter och övningar som är kopplade till texterna för att träna upp din färdighet i spanskan. Genomgångar av grammatiska moment som sedan bearbetas med hjälp av övningar.

Du kommer att få en läxa varje vecka som förhörs varje onsdag. Läxan kommer att finnas på Unikum och Teams en veckan innan du har ett läxförhör. 

Vi kommer att ha avstämningar i läs- och hörförståelse och muntlig produktion följande veckor:

 

v. 6 Läsförståelse (efter kap 6)
v. 10 Hörförståelse (efter kap 7)

v. 11 Muntlig produktion (enligt schema) - Hacer las compras: handla i mataffär

v. 12 Hörförståelse (efter kap 9)

 

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

För att kunna uppnå målen inom detta arbetsområde bör du följa nedanstående veckoplanering.

v. 4

Capítulo 6

En casa de Carmela

Möbler, rum/lägenhet/hus, lägesord

UR video: https://urplay.se/program/207519-Habla-ya-La-casa-y-los-muebles (9.30)

TB s. 22-23 escucha, lee y traduce

ÖB s. 50-53

Ny läxa

 

Miércoles

Läxförhör

v. 5

Capítulo 6

En casa de Carmela

Möbler, rum/lägenhet/hus, lägesord

Verb: hay, estar, ser, tener

Adjektiv och lägesord

Escucha s. 54

LH 34 & 35

Repaso kap 6 ÖB s. 76-77 (5A)

Övningsmästaren kap 6

Ny läxa

 

Martes

Quizlet

 

Miércoles

Läxförhör

v. 6

Capítulo 8

Tareas de casa

Tidsuttryck

 

TB s. 30-31 escucha, lee y traduce

Verb: hacer, soler (ue) + TB s. 30

ÖB s. 60-64

Ny läxa

Lunes

Utvecklingssamtal

 

Miércoles

Avstämning:

Leer (kap 6)

v. 7

Capítulo 8

Tareas de casa

Tidsuttryck

 

Capítulo 7

En el supermercado

Matord & handla i mataffär

 

 

ÖB s. 60-64

Escucha s. 64

Sysslor i hemmet & tidsuttryck

 

TB s. 26-29

ÖB s. 55-58

Extra övningar: Colores 8

 

Martes

Quizlet

 

Miércoles

Läxförhör

v. 8

Capítulo 7

En el supermercado

Matord & handla i mataffär

 

 

ÖB s. 55-58

Escucha: s. 59

Escaleras 3 (juego)

Martes

Quizlet

 

Miércoles

Läxförhör

v. 9

Vacaciones de deporte/invierno

 

v. 10

Capítulo 9

El más grande del mundo

Jämföra saker

 

 

TB s. 32-33

ÖB s. 66-68

Lunes

Studiedag

Miércoles Läxförhör

Avstämning

Escuchar (kap 7)

Leer

v. 11

Capítulo 9

El más grande del mundo

Jämföra saker

 

 

TB s. 34-35

ÖB s. 69-71

Escucha s. 71

LH 41-43

 

Martes

Quizlet

 

Miércoles

Läxförhör

 

Avstämning

Hablar (kap 7)

v. 12

Capítulo 9

El más grande del mundo

Jämföra saker

 

Capítulo 10

¿Qué has hecho hoy?

Perfekt – berätta vad man har gjort

 

 

Repaso kap 5-9 s. 73-80

LH 45-46

Escaleras 4

 

 

 

TB s. 36-37

ÖB s. 81- 84 (övn 8)

Perfekt – vad man har gjort

Martes

Quizlet

 

Miércoles

Läxförhör

 

Avstämning Escuchar (kap 9)

v. 13

Capítulo 10

¿Qué has hecho hoy?

Perfekt – berätta vad man har gjort

TB s. 36-37

ÖB s. 81- 84 (övn 8)

Perfekt – vad man har gjort

LH 48-49

Martes

Quizlet

 

Miércoles

Läxförhör

v. 14

Capítulo 10

¿Qué has hecho hoy?

Perfekt – berätta vad man har gjort

 

El robo de la guitarra

TB s. 38-39

ÖB s. 84-87

Escucha s. 86

 

Martes

Quizlet

 

Miércoles

Läxförhör

v. 15

Vacaciones de Pasqua/Semana Santa

 

 

Övningsmästaren: https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/18

 

Quizlet - länk till mappen Vale 8 21/22: https://quizlet.com/class/19293413/


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback