Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Biologi - Sex och samlevnad VT-22 åk 8

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi jobbar med sex och samlevnad

Syfte

Vi ska få kunskap om människokroppen kopplat till sex och samlevnad. Vi ska lära oss namn på organ och vilken funktion de har. Ni ska få visa att ni kan memorera kunskap och resonera/förklara med hjälp av kunskapen.  

 

I arbetsområdet ska vi få lära oss:

 • Puberteten - Kunna beskriva hur puberteten startar och fortskrider med hjälp av din kunskap om hypotalamus, hypofysen, hormoner, äggstockar, testiklar och könshormoner.

 • Menstruationscykeln - Kunna beskriva vad som händer i äggstockar, äggledare och livmoder under menstruationscykeln. Beskrivningen ska vara i korrekt ordning.

 • Könsorganen - Kunna peka ut könsorganens olika delar och uppge vad de kallas. Kunna funktionen på delarna: Svällkroppar, testiklar, bitestiklar, sädesledare, prostata, ollon, äggstockar, äggledare, livmoder, slida, klitoris, blygdläppar.

 • Befruktning - Veta om vad som menas med befruktning. Vad som krävs för att befruktning ska ska och vad ordet innebär. Du ska förstå att befruktning är första steget i en graviditet.

 • Graviditet - Kunna redogöra för vad som händer under en graviditet. Start, förlopp och avslut.

 • Preventivmedel - Veta om vad som menas med preventivmedel. Kunna ge exempel på tre vanliga preventivmedel. Kunna ge exempel på en fördel och en nackdel om man jämför kondom med p-piller.

 • Preventivmedel - Veta om några historiska händelser kring preventivmedel. Exempelvis att kondomer uppfanns innan hormonella preventivmedel (Exempelvis P-piller). Veta om fördelarna med preventivmedel för folkhälsan. Veta om att tillgången på preventivmedel skiljer sig världen över och kunna ge exempel på varför tillgången skiljer sig. Veta om tre framtida utmaningar när det kommer till preventivmedel.

 • Sex - Veta om några olika sätt att ha sex. Kunna begreppen: Sexuell upphetsning, orgasm, slidkrans, samlag

 • Könssjukdomar - Veta om vilka könssjukdomar som finns, hur könssjukdomar smittar/inte smittar och när man bör testa sig. Känna till smittskyddslagen.

 • Könssjukdomar -  Kunna redogöra för könssjukdomarna klamydia, herpes, kondylom och gonorré. Redogöra = Vilka är symptomen, vad finns det för behandling, bakterie eller virus?
 • Könssjukdomar - Ha kunskap om könssjukdomen HIV på global nivå. I detta fallet ska du veta om hur smittspridningen skiljer sig mellan fattiga länder och rika länder och varför är det så. Du ska också förstå hur det påverkar människors levnadsvillkor.

 

För högre nivå

 

 • Kunna bygga resonemang i flera led och fördjupade förklaringar angående frågor som rör säkert sex, preventivmedel och könssjukdomar. Att bygga ett resonemang i flera led betyder att man förstår hur saker hör ihop (samband). Till exempel hur oskyddat sex hör ihop med spridning av könssjukdomar och vad könssjukdomar kan leda till för problem med kroppen. Fördjupade förklaringar kan exempelvis innebära att man kan förklara orsaken till att vissa sexpraktiker klassas som säkra medan andra klassas som osäkra (kontakt med slemhinnor)

 

 När vi ska lära oss 

Vecka 6 - vecka 13

Hur vi ska lära oss

 • Genomgångar och gruppövningar
 • Besvara frågeställningar enskilt och i grupp
 • Film
 • Söka fakta från hemsidor så som Unicef, UMO och 1177
 • Läxor

Material ges ut via classroom eller i pappersform 

Sidor i biologi direkt:  214-251

 

Bedömning

 • Ett prov i slutet av arbetsområdet där du ska visa din förståelse för punkterna under rubriken "I arbetsområdet ska vi få lära oss". Specifik datum kommer: 28e mars
 • Lämna in läxor och andra inlämningsuppgifter. Kommer löpande under arbetsområdets gång.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Matriser i planeringen
Biologi - Sex och samlevnad VT-22 åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter