Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Livets kemi

Järvenskolan, Katrineholm · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Vad finns det i maten? Vad är en kolhydrat? Varför är man laktosintolerant? Vad är en fleromättad fettsyra? Dessa frågor (och fler!) får du svar på i det här arbetsområdet.

Du kommer att få lära dig mer om:

 • fotosyntes och cellandning
 • kolhydraters kemiska sammansättning och egenskaper
 • olika typer av kolhydrater - sockerarter, stärkelse och cellulosa
 • fetters kemiska sammansättning och egenskaper
 • mättade, enkelomättade och fleromättade fetter
 • proteiners kemiska sammansättning och egenskaper
 • aminosyror
 • vitaminer och mineralämnen
 • frågor kring hälsa, sjukdomar och hygien

Du kommer att få arbeta med:

 • att läsa texter
 • svara på frågor
 • genomgångar
 • filmer
 • laborationer

Bedömning:

 • Diskutioner under lektionerna
 • Arbetsuppgifter
 • Laborationer samt dokumentationer
 • Prov

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Matriser i planeringen
Livets kemi
Uppgifter
Prov Livets kemi
Prov Livets kemi
Prov Livets kemi
Prov Livets kemi
Prov Livets kemi
Prov Livets kemi