Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

DS- Addition och subtraktion 0-1000 åk 2

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Nu fortsätter vi med de höga talen. Hur mycket är pengarna värda? Hur växlar man från 10-tal till 100-tal? Hur avrundar man tal. Välkommen in i de höga talens värld! Är du redo?

Arbetsområde

Du ska få lära dig de olika talsorterna ental, tiotal, hundratal, tusental och hur man växlar mellan de olika talsorterna när du räknar. Du ska på olika sätt arbeta med talen 0-1000. Du ska få lära dig sedlar och mynts värde, hur man avrundar olika tal och hur man räknar med överslagsräkning.


Mål för eleven

Efter avslutat arbetsområde kommer du har givits möjlighet att utveckla följande:

  • förstå sedlar och mynts värde.
  • förstå positionssystemet.
  • kunna växla mellan olika talsorter.
  • kunna addera och subtrahera tresiffriga tal.
  • kunna avrunda tal och räkna överslagsräkning. 

 

Genomförande

Du får vara med på genomgångar på olika sätt. Du kommer att få arbeta både enskilt och i par eller mindre grupp. Vi kommer att göra olika övningar och aktiviteter samt arbeta i vårt läromedel. Vi kommer använda oss av laborativt material. Vi ska arbeta med pengar och tallinjer. Vi kommer även att titta på filmer och spela olika spel.

 

Redovisningsform

Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal, diskussioner och genomförda uppgifter.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas med hjälp av bedömningsuppgifter, muntligt samt genom visad kunskap under lektioner.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen
DS- Addition och subtraktion 0-1000 åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter