Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Triumf kapitel 7 åk3

Rosendalsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

I detta kapitel kommer vi att repetera många av de arbetsområden som vi redan har arbetat med. Vi kommer samtidigt att få en hel del nya utmaningar längs vägen.

Vad vi ska arbeta med

 • Repetera addition och subtraktion
 • Repetera multiplikation och division
 • Multiplikation och division-räknare
 • Division 
 • Fyra räknesätt-textuppgifter
 • Talet 10 000 och likheter
 • Längd-kilometer och mil

 

Hur vi ska arbeta

 • Vi utforskar kapitlets innehåll enskilt, i par och gemensamt med hjälp av bilder, filmer, sånger, whiteboard, multibas, pengar, miniräknare, linjal och lärplatta.
 • Läraren leder matematiska samtal och diskussioner och fångar upp elevernas tankar.
 • Läraren förklarar och formaliserar (genomgång).
 • Vi tränar enskilt, i par och gemensamt med hjälp av bilder, filmer, sånger, whiteboard, multibas, pengar, miniräknare, linjal, lärplatta  med mera.
 • Vi övar själva i vår bok.
 • Färdighetsträning med hjälp av analoga och digitala verktyg (Bingel, skolplus, Klas matematik, elevspel och Nomp).

 

Hur vi ska bedöma målen i matrisen nedan

 • Din delaktighet i matematiska samtal och diskussioner.
 • Ditt självständiga arbete i matteboken
 • I slutet av arbetsområdet gör vi ett test som är kopplat till matteboken. 

Tidsram

 

Vecka 

Arbetsområde

6

Kapitelstart kap 7

Repetera addition och subtraktionsuppställning

7

Repetera addition och subtraktionsuppställning

Repetera multiplikation och division

Multiplikation och Division med räknare

9

Division

Fyra räknesätt- textuppgifter

10

Talet 10 000 och likheter

Längd

Triumfen

Test


Läroplanskopplingar

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Kapitel 7 Triumf 3B
Uppgifter
Test