Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

8 - 9

Elläran åk 8

Ånestadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Grundkurs i Elektricitet åk 8

Ellära

Elektricitet finns överallt i vår vardag. Utan el så skulle våra hem bli mörka, kalla och tysta. I det här lektionstillfälle  får du veta mer om ellära. Det tar bl.a. upp elektrisk laddning och ström, vad en strömkrets är, ellärans grunder, hur spänning, strömstyrka och resistans hänger samman, förklarar Ohms lag och berättar om mätmetoder och förgrenade strömkretsar. Filmen kan passa i samband med laborationer inom ellära.

Elever får teoriinformation om elläran, Jamboard olika frågor att testa sig själva, läxförhör och slutprov. 

Elver får testa  praktiska moment genom att löda komponenter och koppla de i el kretsen och se resultaten direkt.


Läroplanskopplingar

förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lösningar och yrkesval.

Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.

Hur digitala verktyg kan användas i teknikutvecklingsarbete, till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Eleven genomför teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett delvis genomarbetat sätt. I arbetet prövar eleven idéer till lösningar och bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen till viss del är synliggjord.

Eleven genomför teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett genomarbetat sätt. I arbetet prövar och omprövar eleven idéer till lösningar samt formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen är relativt väl synliggjord.

Eleven genomför teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett väl genomarbetat sätt. I arbetet prövar och omprövar eleven systematiskt idéer till lösningar samt formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen är väl synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Ellära åk 8