Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Grovplanering Arken VT 2022

Sjögården förskola, Flen · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Arken ska under vårterminen arbeta med GRÖN FLAGG planerna: Återanvändning. Vår stad Flen. Rörelse och utomhus pedagogik. Vi upplever att barnen tycker om att vara utomhus och att vi där kan fånga dem i olika utomhusmiljöer. Vi ska i vårt arbete med barnen väva in planerna under veckan i den återkommande planering. Mån: Rörelseaktiviteter ute och inne. Tis: Språk. Ons: Matematik. Tor: Nta o Grön flagg . Fre: Barnen väljer själva.

Nuläge: Barnen på Arken behöver mycket språkträning i olika former. Vi upplever att barnen tycker om att vara utomhus och att vi där kan fånga dem i olika utomhusmiljöer.

Syfte:Barnen behöver mycket språkträning i olika former. Att återberätta,beskriva,utforska och även att lyssna på när andra berättar. Samt att öka barnens ordförråd genom undervisning i olika former.

Metod: Vi använder oss av närmiljön såsom förskolans gård,utflykter till skog och natur,promenader med fokus på olika mål och uppdrag.

 

Ansvariga: Pedagogerna på avdelningen 

Saba o Johan 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback