Skolbanken Logo
Skolbanken

"Skolgruppen"

Förskolan Karlberg, Falun · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Planering för tanken med att göra en grupp med blivande förskoleklassbarn.

Planering (för avdelning eller barngrupp)

Förbereda barn inför förskoleklass till hösten. 

De äldsta barnen på avdelningen har funderingar hur det kommer att se ut och vad de ska göra när de kommer till förskoleklass och vi vill skapa goda förutsättningar att de känner sig trygga och redo för skolan i augusti. 

Vad vill vi att barnen kan/gör/förstår när målet är nått?

Vi vill att barnen ska få möjlighet att få svar på hur, varför och vad som förväntas och innebär med att börja förskoleklass. Målet är att skapa en trygghet för övergången, detta genom att skapa en bro i mellan förskolan och förskoleklass så steget inte blir för stort. Skapa trygga individer som känner att de är "stora" och får med sig en positiv nyfikenhet på sin kommande skolstart. Barnen ska bli erbjudna aktiviteter som utmanar efter varje enskilt barns behov. Ett samarbete kommer ske med Björnens grupp av barn som är lika gamla. 

Metod

-Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

Hur ska dagens och veckans rutiner organiseras?

Förskolans struktur med samling, gruppverksamhet och valstund  kommer att fortgå som tidigare. Vi fortsätter arbeta med tydliggörande pedagogik och pedagoger håller i sitt förhållningssätt och de metoder som växt fram som lyckosamma. Det är pedagogerna Anna och Sofia som kommer växla att ansvara för skolgruppen. 

 

Hur ska vi organisera för att ge tid, rum och ro för lek?

Alla de barn som börjar förskoleklass till hösten kommer att var tillsammans i en grupp ("Skolgruppen" 7st) och de barn som ska vara kvar på förskolan får vara tillsammans i en grupp ("Rävgruppen" 7st).

Måndag och fredag förmiddag kommer de båda grupperna vara ute tillsammans med Björnen på förmiddagen då pedagogerna har avdelningsplanering. Räven måndagar och Björnen fredagar. De dagarna blir det en bra träning på att vara i helgrupp och klara av att vara i en miljö med fler barn än det blir i en uppdelad grupp. I förskoleklass kommer barnen troligtvis vara i betydligt större grupper än de på förskolan. 

Tisdagar kommer skolgruppen efter samlingen vara inne och ha planerad aktivitet exempelvis språk-, matematik-, digitalisering, samspel- eller skapandeaktivitet. Efter lunch och läsvila kommer Skolgruppen ha utevistelse. 

Onsdagar kommer både Skolgruppen och Rävengruppen att gå på en gemensam utflykt. Efter lunch och läsvila är det valstund eller så har en pedagog planerat en målstyrd aktivitet.

Torsdagarna ser ut som tisdagarna dvs inomhusaktivitet och planerad målstyrd aktivitet efter samlingen och utevistelse efter lunch och läsvila.

 

Hur ska vi göra lärmiljön tillgänglig och inspirerande?

Vi fortsätter erbjuda material som bidrar till utveckling mot läroplansmålen. 

Barnen kommer få växa in i rollen som blivande skolbarn och succesivt vänja sig med att det ställs ökade krav på tex självständighet och med det en "frihet under ansvar uppgift". 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback