Skolbanken Logo
Skolbanken

Igelkottarna, VT22, matematik, teknik och naturvetenskap

LillTunas Förskola, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Vi kommer arbeta med värdegrundsmaterialet om kompisarna Kanin och Igelkott.

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Gruppen består av 6 st barn. Vi har jobbat med materialet Kompisböckerna (kanin och igelkott) under höstterminen som har varit uppskattat av barnen och lättjobbat för oss pedagoger. Vi ser att barnen samlar och sorterar olika föremål både ute och inne. Barnen packar och plockar material i den fria leken. De bygger, konstruerar och radar. Detta vill vi vidareutveckla. Vi kommer under terminens gång att snappa upp barnens intressen och jobba vidare utefter det.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

  • ·       Intresserar sig för matematik
  • ·       utmanar sig när de använder sig av vårt byggmaterial och kanske upptäcker och vågar prova på nya byggmaterial.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -  Vi kommer att se till barnens intressen och önskemål genom att plocka upp det när vi planerar våra olika aktiviteter.

Förutsättningar – Vi kommer att jobba med detta på vår grupptid på måndagar inne. Barnen i gruppen består av 6 st barn i åldrarna 1-3 år. Ansvarig för gruppen är Ida och Sussi är med och hjälper till.

Dokumentation – Vi använder oss av ipad och fotar och antecknar barnens kommentarer som vi sedan dokumenterar till vår dokumentationsvägg.

Förberedelser – Vi kommer att använda oss av handdockorna Kanin och igelkott samt böcker och smartboarden. Vi använder oss av ramsor, sånger och lekar.


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback