Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Bild år 1-3

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

På bildlektionerna detta år kommer vi att fördjupa oss i olika material, tekniker och bilder. Vi kommer till viss del att koppla bildundervisningen till andra ämnen.

FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • göra bilder på olika sätt
 • använda olika tekniker och material
 • samtala om olika bilder, t ex vad de föreställer, vad de berättar och varför man har målat dem.
 • använda egna eller andras bilder för att beskriva och förklara något, t ex förtydliga en text
 • framställa egna bilder utifrån instruktion och mall.

ARBETSSÄTT

Vi kommer att arbeta med:

 • olika material, redskap och tekniker
 • geometriska mönster
 • färglära
 • att analysera och samtala om dina egna och andras bilder
 • temaarbeten sammankopplat med andra ämnen i t ex SO, SV och NO
 • grupparbete
 • foto

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • planera, genomföra och slutföra bilder
 • använda olika tekniker, material och verktyg vid bildskapande
 • samtala kring och med hjälp av bilder

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Matriser i planeringen
Bild åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter