Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING, åk 7 v. 8 - v. 14

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Vi arbetar med: Koordinatsystem, x-axel och y-axel, Proportionalitet, Tid och rörelse, läsa av och tolka diagram, Sträcka, tid och hastighet, Andel i bråkform med att förkorta bråk, Andel i procentform, vad är procent, hur omvandlar vi till procent och beräkningar med procent och bråkform

Samband och förändring åk 7

Tidsperiod: v. 8 - v. 13

Vecka

Vad

Hur

Begrepp

8

kapitel 4

4.1 & 4.2

Genomgångar

Självständig arbete och gruppuppgifter

Mattefilmer

Socrative

EPA

-koordinatsystem

-proportionalitet

-origo

-x- resp. y-axel

-graf

-klockan

-tid

9

     

10

4.3

4.4

Genomgångar

Självständig arbete och gruppuppgifter

Mattefilmer

EPA

-hastighet

-medelhastighet

-förkorta

-förlänga

-enklaste form

11

4.5

4.6

Genomgångar

Självständig arbete och gruppuppgifter

Mattefilmer

EPA

-procent

-andel

-del

-det hela

       
12

4.7

Blandade uppgifter

Genomgångar

Självständig arbete och gruppuppgifter

Mattefilmer

EPA

-procent

-andel

-del

-det hela

-decimalform

-procentform

13 Repetition

Diagnos kap 4

Träna utveckla

Repetera kap 4

 
14 Repetition

Övningsprov kap 4

Prov Torsdag

 
       

Vad ska du lära dig under det här momentet?

 • Koordinatsystem, x-axel och y-axel

 • Proportionalitet

 • Tid och rörelse, läsa av och tolka diagram

 • Sträcka, tid och hastighet

 • Andel i bråkform med att förkorta bråk

 • Andel i procentform, vad är procent, hur omvandlar vi till procent och beräkningar med procent och bråkform

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Genomgång, aktiviteter, arbetsblad, EPA 

Läxor: Varannan vecka med ett läxtest på respektive läxa i boken. meddelas i läx och provkalendern

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Vi kommer att genomföra ett prov på kapitel 3 och 4 efter genomgång av hela kapitel 4.

 

Att kunna till provet för godkänt resultat:

 • Bestämma punkters koordinater i ett koordinatsystem

 • Beskriva begreppet proportionalitet

 • Rita ut och tolka grafer

 • Kunna räkna med tid (tabellen s. 171 är bra att kunna utantill)

 • Beräkna sträcka tid och hastighet (s = v * t)

 • Kunna beräkna andel och visa det i bråk- och procentform

 • Andelen = delen / det hela. 

 • Känna till och använda sig av begreppet procent.

 • Beräkna procent, hur många procent någonting är.

 • Beräkna delen, då du känner till procentsatsen (andelen)

 

Vi provet testas de fem förmågorna:

 

 • Begrepp

 • Metod

 • Resonemang

 • Kommunikation

 • Problemlösning


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback