Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

WEUWEB01

Slutuppgift Webbutveckling 1

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

Slutuppgift i Webbutveckling TE20b. Du ska göra en webbplats för en valfri förening eller ett mindre företag. Har du ingen uppdragsgivare kan du använda Rodengymnasiet som exempel för att kunna fylla dina sidor med innehåll. Den webbplats du tar fram bör vara som en god”broschyr”, med statiska sidor med en omfattning mellan 5 och 10 sidor, varav minst tre ska variera designmässigt, inom webbplatsens övergripande designmönster. Inslag av JavaScript krävs för de högre betygen.

I uppgiften ingår: 

Att göra en fungerande webbplats med tillhörande dokumentation (se inlämning), redovisning för klassen när sidan är färdig samt delredovisning av projektplan och strukturskisser. 

 

Webbplatsen bör innehålla: 

Två- eller trespalts layout. Första sidan får vara enspalts, liksom anpassning av designen för mobiler. 

Tillämpning av konsekvent färgschema. 

Minst en tabell (blir det för krystat kan en tabellsida lämnas in som separat uppgift) 

Minst en lista som gjorts om till en meny och en vanlig lista. 

Minst ett formulär, med 3-4 widgets på E-nivå och 7-8 eller fler olika slags widgets, samt logisk gruppering med fieldsets på A-nivå. Kan även göras som separat uppgift om det inte går att hitta en lämplig plats på den stora sidan. 

Bilder med innehåll (HTML) och bilder eller gradienter som dekoration (CSS). 

Ordentliga font-deklarationer, som fungerar på windows, Mac, iOs och Andriod(E-nivå) och även på Linux(A-nivå). För C+ nivå bör något nedladdningsbart typsnitt finnas med. 

Alla normalt förekommande HTML-element och attribut. 

 

Följande kommer att bedömas: (matris över detta kommer att delas ut senare) 

Kodensläsbarhet 

HTML-kodens kvalitet 

Grundlayout 

Tabell-element och CSS 

Listor 

Formulärelement 

Grupperande element, korrekt använda 

Entiteter 

Kommentarer i koden 

CSS-selektorer, lämplig och korrekt användning. 

Olika slags CSS-egenskaper 

Olika slags CSS- enheter 

Olika sätt att skriva färg 

CSS bling 

Media queries 

Media 

DOM-skript 

Tillgänglighet 

Prestanda 

Säkerhet (det som syns i koden) 

Självklarheter 

Lagar och integritet/etik 

 

Inlämning: 

Projektplan inklusive iterativ tidsplan (Alfa, beta, RC). 

Planeringsunderlag såsom strukturskiss, wireframes, enkel stilguide. 

Slutrapport med testformulär för tillgänglighet, 

Dokumentation av arbetsprocessen, 

Samt analys av resultatet i jämförelse med din planering som du utgick från. 

Förslag på förbättringar bör även ingå. 

Samt hela sidans kod med bifogad media. 

Datum: 

Redovisning /inlämning projektplan 10/15 Mars 

Sportlov V9 

Påsklov V16 

Deadline / Inlämning 17 Maj (25 maj) 

Alfa senast V 13 

Beta senast V 19 

Redovisningar V20 och 21 

Saimon borta V23. 

 

Sista inlämning av kompletteringar 1juni Kl: 09.00 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Redovisning/ Inlämning av projektplan