Skolbanken Logo
Skolbanken

JAG KAN

Förskolan Tvillingen, Umeå · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Vi vill väcka nyfikenheten och lusten att lära. Upptäcka att jag kan och vågar.

Mål

Stärka barnets självkänsla, upptäcka att jag kan och vågar

Vi kommer att arbeta med lek, skapande och rörelse

V kommer även att jobba med natur, teknik och experiment i olika former

Språk och kommunikation 

Digital teknik

 

Syfte

Väcka nyfikenheten och lusten att lära

Stärka jaget och att våga

 

Genomförande

Uppmuntra lek och samspel med varandra

Sagor på olika vis

Polyglutt

Digital teknik

Jobba med språkutvecklande appar

Rörelse till musik

Skidåkning

TIFT

Läs och skrivaktiviteter

Bokpåsar

Spela spel och lägga pussel

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter