Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

vi på vargen

Kärralundsgatan 11 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Vi på vargen skapar mycket just nu.

.

Kartläggning "VAR ÄR VI"?

Beskriv ett nuläge. 

Just nu är håller vi på med att skapa mycket på vargen. Vi målar, håller på med lera och pysslar.

 

Utvecklingsområde "VART SKA VI"?

Vilket utvecklingsområde ser vi och vad är det vi vill uppnå, hur ser det ut när vi nått målen.

Vi vill att barnen får prova många olika metoder att skapa med.

 

Genomförande "HUR GÖR VI"?

Vi kommer att testa olika metoder att skapa, barnen får själva komma med förslag om vad de vill testa.

 

Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare?

Alla barnen visade stort intresse och deltog med lust, nyfikenhet och gädje.

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback