Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PEDKOU0

Film om sociala kategorier (gruppuppgift)

Thorildsplans gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 5 december 2022

Syftet med den här uppgiften är att du ska bli mer medveten om hur olika sociala kategoriers kommunikation skiljer sig åt och hur detta kan leda till brus och kulturkrockar 

 

Dessutom är ett syfte att se hur en del av det vi uppfattar som skillnader i kultur kan bero på fördomar som bygger på stereotyper och generaliseringar om ”andra” människor.

 

Ännu ett syfte är att bli medveten om styrkor och svagheter med att samarbeta i grupp, lösa en uppgift som består av flera led samt att presentera ett budskap med ett bestämt syfte.

 

Uppgiften

I filmen skall dramatiserande scener som visar en generell bild av hur olika sociala kategorier kommunicerar varvas med beskrivningar och problematisering av stereotyper och generaliseringar. Scenerna som spelas upp är baserade på gruppens research och intervjuer.

 

Efter filmen presenterar gruppen en slutsats utifrån följande frågor: 

  • Hur kan ni koppla scenerna i er film till begrepp från kap.1?
  • Hur djupa är kommunikationsskillnaderna mellan olika sociala kategorier?  
  • Vilka problem i kommunikationen kan dessa skillnader leda till? 
  • Vilka upplevda skillnader är stereotyper eller fördomar som beror på etnocentrism? Hur?
  • Vilka kommunikationsskillnader är på riktigt? Vad beror dessa på?

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Film+ reflektion om sociala kategorier

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback