Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 5

Fornskandinavisk och äldre samisk religion

Ätranskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

För cirka 14 000 år sedan började inlandsisen smälta bort i södra Norden. När isen försvann vandrade människor in i det som sedan blev Sverige. Först kom människorna från söder men sedan också från öster. Vi vet inte så mycket om religionerna som fanns i Sverige under sten- och bronsåldern. Däremot vet vi att människor bad till olika gudar, tex Tor, Oden, Freja och Loke under järnåldern.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmåga
 • Hur religion påverkat samhället
 • Kunskaper
 • Asagudarna och äldre samisk religion

Bedömning - vad och hur

 • Vad
 • Beskriva fornskandinavisk och äldre samisk religion och om du kan se några spår som lever kvar idag. 

 

 • Hur
 •  Lärare ger kontinuerligt respons på ditt arbetet som gör att det leder framåt.
 • Vid redovisning bedöms ditt arbete (muntlig framställning, faktatext, collage)

Undervisning och arbetsformer

 • Undervisning
 • Asagudarna och äldre samisk religion.
 • Vad man skall tänka på vid muntlig framställning, inledning, innehåll och avslut. 
 • Arbetsformer
 • Film
 • diskutera- samtala - berätta 
 • läsa och skriva
 • Dokumentation Ipad (faktatext Book Creator, Pages, Imovie)
 • Dokumentation, Collage
 • Arbete i grupp (kollaborativt lärande)
 • Muntlig framställning

Lycka till!


Läroplanskopplingar

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Inlämning Asagudarna