Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Syltmackor & oturslivet - Läsning åk 4

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 26 februari 2022

Genom att läsa får du tillfälle att öva ditt läsflyt, lära dig nya saker, nya ord, koppla till egna händelser, kan hänga med och förstå vad en film eller spännande tv-serie handlar om eller så vill du kanske bara läsa något läskigt eller roligt att för att slappna av.

Syfte

Centralt innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

 • Du blir indelad med en kamrat i "läspar".
 • Du kommer i läsparen att läsa samma bok högt för varandra.
 • Du ska skriva läslogg och/eller svara på frågor och ord efter läst text.
 • Du ska diskutera om innehållet i texten du har läst.
 • Du ska återge och sammanfatta innehållet, muntligt och skriftligt.
 • Du ska resonera om lästa texter och sedan anknyta till sina egna erfarenheter.
 • Du ska skriva recension av den lästa boken.

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att...

 • läsa med flyt
 • sammanfatta innehållet av en text
 • läsa mellan raderna
 • koppla ihop dina egna erfarenheter med den lästa texten


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Matriser i planeringen
ZickZack Läsrummets Läsutvecklingsmatris åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter