Skolbanken Logo
Skolbanken

Vattnets kretslopp och hållbarhet

Gustavalunds förskola, Ekerö · Senast uppdaterad: 13 april 2022

Planering för naturvetenskapliga fenomen

Målområde:

Fysikaliska fenomen och kemiska processer, olika processer inom naturvetenskap.

 

Syfte (Varför är den här kunskapen viktigt?):

Att ge en första inblick i fysikens olika processer, vattnets kretslopp. 

Även värna om hållbarhet, vattnen är begränsat.

Mål (Vad ska barnen lära sig?):

Skapa en första förståelse för vattnets olika tillstånd (framförallt flytande till fast och fast till flytande).

Få uppleva prossesen när isen smälter eller när vattnet fryser.

Förståelse och förmågor (Vad ska barngruppen förstå och vilka förmågor vill vi utveckla?):

Förståelse att råvaror är begränsade att vi måste tänka och agera hållbart. Spara på vatten och bara ta den mat vi äter.

Barnens intressen/kunnande/erfarenheter: 

Barngruppen har ett visat intresse för vattenlek o olika format. Stort lekfullt intresse för vatten. Viss förståelse för vårat behov av vatten, vattna blommor.

Aktivitetsplan:

Vi utforskar vatten och is både ute och inne. 
vi kommer fyra egen is och sedan smälta den.
frysa in leksaker för att rädda dom ur isen (smälta isen och få ut leksakerna)

blanda färg i vattnet

 

Lärandemiljö:

- Behöver vi förändra eller lägga till i miljön?

Nytt material till vattenlek, ta in från förådet, hämta på silver.

 

- Vilket material ska vi använda?

 

- Hur ska vi organisera barngruppen? 

 

 

 

Utvärdering (Vad ska utvärderas? Hur och när ska utvärderingen genomföras?):

 

Titta hur barnen jobbar med vattnets former i framtiden, observera och filma under leken.


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter