Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Grön Flagg - Resurser

Tallbacken förskola, Flen · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Vi har valt att arbeta med återvinning och återanvändning för att öka barnens medvetenhet om hur och varför man återvinner och hur kan vi spara på vår miljö genom att återanvända material. Alla kan vara med och påverka till en bättre miljö.

Mål från styrdokument

Bakgrund till mål och verksamhetsmål i vårt Grön Flagg-arbete

Vi har uppmärksammat att barnen inte vet så mycket om varför man sopsorterar och vad som händer med soporna. Därför vill vi öka barnens medvetenhet om hur och varför man återvinner. På vilket sätt sopsorterar man, och vad händer med soporna när de lämnar återvinningsstationen. Detta för att få barnen att förstå hur varje individ kan hjälpa till att påverka till en bättre miljö både i nutid och i framtid. 

 

Målkriterier 

Ex. Utveckling pågår när varje barn:

  • Förstå vad som händer med djur och natur om vi skräpar ner i naturen
  • Återvinning - Kunna sortera sopor och stora drag kunna berätta vad som händer med soporna sedan. (Plastflaska - Fleece)
  • Återanvändning - vad kan vi skapa av "gammalt" material 

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

Vi kommer inleda temat med en händelse. På vår promenad i skogen så kommer vi att stöta på en skadad Igelkott (handdocka) som gjort sig illa på benet på en vass konservburk. Det kommer ligga en massa olika slags skräp som vi ska prata om och om det ska ligga kvar i skogen och skräpa? Vad ska vi göra? Vi måste hjälpa vår vän Igelkott och se till att plocka med oss skräpet hem. Vad ska vi göra med skräpet sen? 

Vi kommer att besöka en återvinningsstation och sortera skräp på "riktigt".

Vi kommer att titta på filmklipp/bok om återvinning

Fortsätta att plocka skräp både på gården och utanför och ha olika skapande med återvinningstema.

 Vad kan man återanvända för material? Kan vi ta med oss hemifrån också?

 

 

Dokumentation:

Vi inleder med en händelse och för sedan samtal, för att ta reda på vad barnen kan om ämnet.

Vi synliggör barnens egna lärande genom foto, film och lärvägg.

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback