Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vecka 11: Högläsning

243331 Förskolan Torpgläntan 8, Stockholm Skärholmen · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Skärholmens verksamhetsidé: Skärholmens förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade, kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Planering

Var ska vi? Hur gör vi? 

Vad tar vi med oss från reflektionen inför planeringen av den kommande veckan?

Barnen visar intresse av djuren som finns i vattnet.

Vi kommer att koppla vårt projekt Vatten med högläsning inne på avdelningen och ute .Vi kommer att ta en promenad till vattnet för att barnen ska se vilka djur som lever i och nära vattnet samt vad det har hänt med isen?

Syfte? Varför ska vi göra det?

  • Barnen kommer få möjlighet att lära sig nya ord och begrep som handlar om vårt projekt.
  • Barnen utvecklar deras ordförråd. 

 Vilka mål ska vi arbeta mot? 

Hur ska vi göra det? (genomförandet) Arbetssätt? Plats, material?

Vi delar barnen i mindre grupper. i

Vi ska låta barnen välja själva vilken bok som vi ska jobba med på ett (demokratiska sätt).

Plats: Förskolan och när miljö.

Material: några böcker och lärplatta som ett dokumentation verktyg. 

Dokumentation - vad ska vi dokumentera? Bestäm fokus för dokumentationen under planeringen. 

Vi kommer att dokumentera var barnen gör och säger samt följer barnen intresse om vilken bok som de ska välja.

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback