Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

NO åk 2 Rymden (tema Luft) Vt 2022

Söderskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Rymden: Vad finns det för spännande saker där ute?

Vad?

Du ska 

  • kunna minst tre fakta om solen
  • kunna berätta hur vi får dag och natt 
  • kunna månens olika faser, varför vi inte alltid ser hela månen
  • kunna berätta hur månen rör sig runt jorden och solen, och hur lång tid det tar att snurra ett varv runt jorden.
  • känna till att det finns fler planeter och hur de rör sig
  • känna till olika stjärnbilder.
  • använda ord och begrepp som hör ihop med temat på korrekt sätt t.ex. satellit, astronomi, astronaut

 

 

Hur?

Arbetssätt:

Vi ser film och läser faktatexter. Vi plockar ut viktiga ord, ”expertord”, diskuterar och dokumenterar tillsammans. Du övar att läsa, skriva, lyssna, jämföra och berätta.

Vi gör undersökningar av månens faser med hjälp av jordglob, snurrstol, flirtkula och skrivbordslampa. . Du gör en bilduppgift till månens faser.

Vi tittar på stjärnhimlen och lär oss namnen på några stjärnbilder. Du tillverkar en ”stjärnkikare”.

Du lär dig begrepp som har med rymden att göra.

 

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att kunna det som står under Vad?

Du ska visa med hjälp av dina faktatexter att du kommer ihåg det vi arbetar med i temat.

Du är aktiv på lektionerna.


Läroplanskopplingar

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter