Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Teknik

·

Årskurs:

3

Teknik, magnetism, el och uppfinningar

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Hur fungerar en magnet? Varför pekar en kompass alltid åt norr? Vad är elektricitet? Hur fungerar en lampa? Alla dessa frågor får du svar på i detta arbetsområdet!

Syfte

 • Du ska lära dig om magnetism och el.

Lärandemål

 • Du ska kunna olika föremål som dras/inte dras till en magnet och sortera dem.
 • Du ska kunna göra en hypotes och sen göra en undersökning utifrån den.
 • Du ska veta hur vi använder el i vår vardag samt känna till elsäkerhet.

Viktiga begrepp

 • magnet
 • stavmagnet
 • nordpol
 • sydpol
 • repellera
 • attrahera
 • magnetfält
 • elektricitet
 • kabel/sladd
 • statisk elektricitet
 • glödlampa
 • ström
 • batteri
 • seriekoppling 
 • parallellkoppling

 

 • Undervisning
 • Lärarledd undervisning med föreläsningar och genomgångar.
 • Skriva hypoteser och göra undersökningar
 • Göra kopplingar med glödlampor och batterier
 • Titta på faktafilmer.

 Bedömning

 • Du ska kunna undersöka och sortera upp magnetiska och icke magnetiska objekt.
 • Du ska kunna koppla lampor till ett batteri så att de lyser.
 • Du ska kunna ge exempel på varifrån vi får el.
 • Du ska kunna berätta om vilka saker som kan vara farliga med el.

 


Läroplanskopplingar

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Teknik, magnetism och el.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter