Skolbanken Logo
Skolbanken

Natur, teknik och matematik

GÄRDETS FÖRSKOLA, Härryda · Senast uppdaterad: 14 mars 2022

Nu är det dags att utforska det sista blocket som innehåller matematik, natur och teknik. Årstiden bjuder på mycket utevistelse och utforskande utomhus där vi tillsammans med kungaskogen får uppleva spännande fenomen...

Systematiskt kvalitetsarbete

Block: Matematik, Naturvetenskap & Teknik

Vad har vi för mål?

Vi vill tillsammans med barnen utforska våra närmiljöer utomhus utforska bla. växter och djur.  

 

Vi har innemiljöer för att skapa nyfikenhet och kreativitet utifrån “kungaskogen”. 

 

Vi använder oss av spontana situationer samt de upplevelser vi har tillsammans under dagen för att väcka lusten att lära.

 

 

Hur gör vi för att nå målen?

 

Vi använder oss av sagan om Kungaskogen.  

 

Vi delar barnen i mindre grupper utifrån behov och intresse. Vi arbetar med “Kungaskogen” både ute och inne. 

 

 

Vi använder oss av våra olika material inomhus samt olika skapandematerial för att bygga olika konstruktioner. 

 

 

Hur ser vi barnens delaktighet i processen?

 

Barnens olika intressen och uttryck tas tillvara, behov observeras och finns med som grund i vidare planering framåt.  

 

Vi fortsätter att fånga barnens intresse för att fota, filma samt visa på intressen och vad de observerar i de olika situationerna.

 

 

Lpfö 18 (förskolans läroplan), 

 

… förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

 

… förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

 

… nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. 

 

 

Barnkonvention

 

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras 

 

Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback