Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Jordgubbens planering kring hållbar utveckling

Örsängets förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 6 februari 2023

Vi vill ge barnen grunden till en hållbar utveckling, att värna om sig själv, varandra och vår miljö.

Nuläge 

Hållbar utveckling är ett väldigt stort område och stora delar av förskolans läroplan kan kopplas till detta. Området är uppdelat i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. En stor del i den dagliga verksamheten handlar redan om hållbar utveckling men vi behöver bli bättre på att synliggöra det. 

Mål

Vi vill ge barnen grunden till en hållbar utveckling.

Vi vill att barnen ska 

  • värna om sig själv, kompisar, omgivning och miljö
  • förstå allas lika värde
  • känna till om naturen och dess kretslopp
  • få kunskap om återbruk och återvinning
  • känna rörelseglädje och få förståelse för att rörelse är bra för kropp och mående

Syfte

Barnen ska få kunskap och uppmärksammas om värdegrunden, att det är viktigt att vara rädd om sig själv, varandra, naturen, vår miljö och våra saker.

Genomförande

I arbetet med värdegrunden använder vi oss av kompisböckerna Kanin och Igelkott. Vi läser böcker, tar hjälp av digitala hjälpmedel och filmer som ska väcka tankar och nyfikenhet, som leder till diskussioner och resonemang. Vi utforskar närområdet och uppmuntrar till olika rörelseaktiviteter. Arbetet med hållbar utveckling pågår under vår- och höstterminen -23 och analyseras i slutet av varje termin.

 

Dokumentation 

Undervisningen dokumenteras genom foto, reflektionsanteckningar, lärloggar i Unikum.

Ansvar

Alla pedagoger ansvarar för att arbetet med hållbar utveckling genomförs.

Alla pedagoger ansvarar för enskild reflektion kontinuerligt.

Alla pedagoger ansvarar för att vi reflekterar tillsammans på avdelningsplaneringen. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter