Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Projekt Hållbar utveckling och Natur

Fjärilens förskola, Växsjö Byskola · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

Vi ser att våra barn har ett stort intresse kring djur och natur, därför har vi valt att arbeta med detta ämne.

Bakgrund/Syfte:
Vi vill att barnen ska få en grund om vad hållbar utveckling är och vad vi/de kan göra för att ta hand om naturen. Vi vill väcka nyfikenhet för vår närmiljö och ge barnen möjlighet till kunskap om djur och växter.

Mål:
Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet för natur och hållbar utveckling, detta igenom att återvinna skräp, kasta fruktskal i vår kompost, plantera, samtala om djur och upptäcka skogen och dess kretslopp.

Genomförande:
~ Vi kommer samtala om några av våra svenska djur under samlingar, öka barnens kunskap om vart de bor, hur de låter etc.
~ På förskolans gård har vi en kompost som vi kommer använda, barnen får prova slänga fruktskal och andra matrester.
~ Under några tillfällen kommer vi gå till en närliggande skog för att titta och upptäcka.
~ Barnen kommer få plantera majs/paprika/tomat i återbrukade mjölkförpackningar.
~ Vi ska gå igenom våra återvinningskärl, känna och klämma på materialen. Hur känns plast, metall, glas etc?
~ Vi vill kolla på saker från naturen med hjälp av vårt förstoringsägg.

Dokumentation:
Vi dokumenterar med bild och film på unikum. Barnen får i den mån de går vara delaktiga i vilka bilder som läggs upp.

Utvärdering:
Vid läsårets slut kommer vi pedagoger utvärdera projektarbetet för att se om det mål som sattes upp har uppnåtts samt bedöma om projektarbetet har fungerat bra eller om något har kunnat gjorts på ett annat sätt.

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback