Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS02a

Moment 2: Källkritik

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 5 mars 2022

I det centrala innehållet för kursen skriver skolverket att ni ska lära er att göra "granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar." I detta moment arbetar vi med just detta, att hitta, behandla och tolka historiskt källmaterial

Material: 

  • Lärobokens kapitel om källkritik
  • Övningar i teams
  • Genomgångar i teams (Filer/kursmaterial)

Examinationsformer

  • Inlämningsuppgift om källkritik via teams
  • Finns önskemål om tex muntlig redovisning av dina kunskaper finna även möjlighet till andra former av kunskapskontroll

Detta ska vi arbeta med respektive vecka: 

Vecka: 

42 Introuppgift

43 Att använda operatorer och andra databaskommandon vid informationssökning

45 "Inre" källkritik

46 Kvarlevor och berättande källor

47-48 Närhet, beroende och tendens

49-3 Arbete med examination om källanvändning och källkritik

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Moment 2: Källkritik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter