Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

STÄLL UPP! Division och multiplikation

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 5 mars 2022

Under några veckor ska vi ha matematik i grupper där din lärandestil ges större respekt! Du ska under denna tid lära dig kort division och få en introduktion till "trappan". Multiplikation kan många, men vi fortsätter att använda denna uppställning i vårt arbete. Genom mängduppgifter och problemlösning ska du erövra kunskapen. Som vanligt arbetar vi både i stor grupp/klass, par och enskilt.

Innehåll:

Division (men alla de fyra räknesätten kommer stötas och blötas).

Multiplikationsalgoritmen med tvåsiffriga tal.

Geometri kommer introduceras medan divisionen befästs.

Syfte och struktur:

På matematiklektionerna kommer en struktur följas där rörelsepaus ingår. I slutet av lektionen ges möjlighet att arbeta digitalt med matematik på iPad, ex. elevspel, Minecraft och Scratch. Missbrukas förtroendet omhändertas iPaden.

Genom mattehanden och LURBRA-strategin ska du öva upp din självständighet i problemlösning. 

Genom en tydlig struktur, men också lyhördhet för det som motiverar dig ska du bli självständig i att redovisa dina uppgifter skriftligt. 

Genom lärarens modellering i hur man tar sig an problem, strukturerar svar och överkommer svackor i självförtroendet stärks vi i tron på vår egen förmåga.

Genom att plugga på veckans ord med matte-tema erövrar du viktiga begrepp för att kunna tala om matte.

Genom att lyfta feltänk och generella missförstånd i uppgifter i gruppen nyttjar vi fel för att lära och göra rätt i framtiden.

Temaarbete- Lektion 2           fingerfemman – Vi som går i 3B

Din kunskap bedöms via:

Exit-tickets

Diagnos

Samtal

Lärandegropen Lärandeutmaningen The learning pit | Undervisning, Skola,  Skolmaterial

För de flesta känns det skit i botten på gropen, men man lär sig tro på sig själv och hjälpen som erbjuds!

Du tar dig upp! Våga!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback