Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

6

Planering svenska: Skrivregler v. 10-14

Konradsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Hej elever och vårdnadshavare i åk 6!
Här kommer planering för svenska.

Vi kommer att använda de kommande veckorna för att öva lite extra på skrivregler och se till att sådana regler som gäller alla sorters texter verkligen sitter. Exempelvis ska vi en gång för alla reda ut hur olika skiljetecken används och hur man ska tänka när man delar in en text i stycken. Det blir mycket övning och tragglande på lektionerna. Arbetsområdet blir förstås en repetition för eleverna, men det blir en nyttig sådan. De faktatexter som eleverna påbörjade innan sportlovet kommer användas som ett levande material under arbetsområdets gång.

Vi kommer fortsätta med tyst läsning hemma under veckorna. Den nya boken “Bara David” introduceras vecka 11. På fredagarnas lektioner jobbar vi på olika sätt med veckans läsläxa. Missar man lektionen kan man besvara frågorna skriftligt. Vi fortsätter också med att läsa högt ur Hungerspelen ihop.

Nedan kan ni se planeringen för vecka 10-14, det vill säga veckorna mellan sportlovet och påsklovet. Planeringen uppdateras löpande med mer detaljer.

Vänligen
Astrid (astrid.elisabet.hultenius@stockholm.edu.se)

Vecka:

Sidor
läsläxa

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

10

 

Högläsning

Titta på planeringen ihop

Jobba med faktatext

6A: Cosmonova

6B: Zickzack,

textbok s. 98-101, övningsbok s. 68-71.

6A: Zickzack textbok s. 98-101, övningsbok s. 68-71.

6B: Cosmonova 

Skicka in faktatext till Astrid. Obs! Den behöver inte kännas klar.

11

3-53

Ny läsläxa: Boken "Bara David": https://www.bokus.com/bok/978
9129719932/bara-david/
Läsa baksida & titta på framsida. Läsa kapitel 1&2, samt läsa om familjehem: https://socialtstod.stockholm/familj-och-barn/familjehem-jourhem/

Skrivregler: gemener & versaler
Se film:
https://app.binogi.se/l/stor-bokst
av-i-boerjan-av-ord


Repetition + övningar här:

https://docs.google.com/presenta
tion/d/1KM9RHeix5DNCdDjmvFG
u7ekotdhGml4hFzi6FsvzQW
A/edit?usp=sharing

Skrivregler:
skiljetecken

 

https://app.binogi.se/l/interpunktion-grunderna 

 

Arbeta i häftet om skiljetecken

Arbeta i häftet om skiljetecken

12

3-53
(samma som v. 11)

Skrivregler:

talstreck

Genomgång, hur används talstreck

1) Jobba vidare med häftet om skiljetecken
2) Läs artikeln, skriv en dialog
https://tidningenskriva.se/guide/skriva-dialog/

Skrivregler:

talstreck

Vikarie Zickzack:
*Petter
*Killen från Rosengård

Vikarie Zickzack:
*Petter
*Killen från Rosengård

13

53-112

Läsläxa 1


Frågor på Teams behandlas muntligt i grupper. 

Skrivregler:

styckeindelning
https://urplay.se/program/217847-skrivjouren-skriva-stycken

Arbeta i häftet om styckeindelning

Styckeindelning

Läsläxa 2

Frågor på Teams behandlas muntligt i grupper.

14

112-164

NP Engelska under dagen, på svenskan läser vi vidare i Hungerspelen och tar igen oss Zickzack 
* Den enda utvägen
NP Engelska under dagen, på svenskan läser vi vidare i Hungerspelen och tar igen oss

Läsläxa 3

Frågor behandlas skriftligt enskilt

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback