Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik tema längd

Bromstensskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 april 2022

Vi ska repetera längdenheterna meter, dm och cm. Vi ska träna på att uppskatta längder och träna att mäta med linjal och måttband.

Innehåll

Syfte/innehåll:

 •  
  Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 •  
  Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

Det betyder att du ska få lära dig:

Konkretiserade mål

 •  Kunna använda en linjal och måttband och läsa av längder (i cm och meter)
 •  Kunna uppskatta längder med ögonmått.
 •  Kunna göra enkla jämförelser av olika längder och sortera dem i längdordning med ögonmått
 •  Kunna dela upp en meter i olika enheter (1 m=10 dm, 100 cm, 1000 mm)

 

 

 

 

Begrepp som du kommer att träna på:

längd, bredd, höjd, kilometer, meter, decimeter, centimeter, millimeter, avstånd, sträcka, linje, punkt, stråle, polygon,

 

Så här kommer du arbeta:

Vi kommer att arbeta mycket laborativt samt att uppskatta och jämföra. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar kring olika begrepp inom längdområdet och göra olika mätövningar parvis. Vi använder oss av matteboken och datorer. Det kommer även att bli läxor som handlar om att mäta.

 

Så här kommer läraren att bedöma din kunskapsutveckling:

Du ska visa dina kunskaper genom att...

lyssna och vara aktiv muntligt vid genomgångar  

arbeta koncentrerat vid olika mätövningar och arbetsuppgifter 

lära dig de olika begreppen inom längdområdet (m, dm och cm) och kunna visa på något som är ungefär lika långt

 

 längd
           
Kunskap om begrepp
 
Jag kan använda en linjal och måttband.
Jag kan visa hur mycket 1 meter är.
Jag kan visa hur mycket 1 decimeter är.
Jag kan visa hur mycket 1 centimeter är.
Jag kan visa hur mycket 1 millimeter är.
 
Jag vet att 1 m = 10 dm
Jag vet att 1 m= 100 cm
Jag vet att 1 m = 1000 mm
 
 
Mäta längd
 
Kan läsa av längd i hela cm
Kan läsa av längd i cm och m
 
 
 
Uppskatta längder
 
Kan visa på något som är ungefär 1 m
Kan visa på något som är ungefär 1 dm
Kan visa på något som är ungefär 1 cm
 
 
Jämföra längd
 
Kan jämföra olika längder med hjälp av t.ex. ett sudd, en penna, ett gem.
Kan jämföra olika längder med mätredskap (linjal)
 
 
 

Läroplanskopplingar

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter