Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Planering i algebra för klass 7B1

Östlyckeskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Matte Planering för klass 7B1 i Algebra

Under veckorna v.10 -14 kommer vi jobba med Algebra.

 

 

 

Planering för Algebra för åk 7 i Östlyckeskolan

 

  • begrepp: variabel, uttryck, likhet, ekvation, förenkling, obekant, prövning

  • tolka ett algebraiskt uttryck 

t.ex. 2 mer än x, dubbelt så mycket som y

  • skriva ett algebraiskt uttryck

t.ex. Teckna ett uttryck för omkretsen av en rektangel med sidorna 3x + 1 och 2y

  • räkna ut uttryckets värde

t.ex. om x = 6 och y = 4, vilket värde har då uttrycket: 2x + 3y

  • förenkla uttryck

t.ex. 3x + 7 - x + 2y - 3

  • lösa en ekvation med fingermetod

t.ex. 20 - 2x = 12

  • lösa en ekvation med balansmetod

t.ex. 2,5x + 2 = 12

  • pröva lösning på en ekvation

t.ex. Vilken ekvation har lösningen x = 3,      5x + 7 = 22 eller 6x + 10 = 27

  • problemlösningar med ekvationer

En far är 8 gånger så gammal som sin son. Tillsammans är de 36 år. Hur gamla är de?

  • Talföljder och mönster

 

t.ex. Vilket tal saknas i talföljden?   42     36     30      _____     18

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter