Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Biologi - Droger v9-v14 vt-22

Margarethaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Nikotin är ett ämne som kan ”kidnappa” belöningssystemet så att man blir beroende av detta ämne. Därför kan det vara svårt att sluta röka trots att man vet att rökning är skadligt. Varför börjar vissa människor röka trots riskerna? Enligt EU ska cigarettpaket ha varningstexten ”Rökning dödar” eller ”Rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning”. Är detta ett bra sätt att påverka den som röker?

Under kursens gång ska du kunna redogöra för målen genom att göra en valfri redovisning. Redovisning sker v14

Mål

 • Känna till risker med sniffning
 • Veta hur alkohol tillverkas och vad den används till.
 • Veta hur alkohol påverkar människan
 • Känna till olika droger som tillhör gruppen
  cannabis
  opiater
  stimulerande medel
  partydroger
 • Veta hur narkotika påverkar människan
 • Veta hur rökning och snus påverkar människan

Lär mer

 • Känna till hur alkohol ”bryts ner” i kroppen
 • Ha kunskap om olika sorters narkotika

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Viktiga dokument i ämnet