Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Programmering

Genarps skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

.

ARBETSOMRÅDE

Programmering år 8, vT 2022

Rania Jadid

KOD TILL CLASSROOM:

lvgk6eo

 

SYFTE:

  • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

MÅL ATT KUNNA

·        Förstå programmeringsspråk

·        Kunna utföra enkel programmering

MATERIAL SOM KRÄVS

·        Chromebook

·        Bok: Programmering för högstadiet

 

AKTIVITET

·        Kompisprogrammering

·        Filmer

·        Programmering

BEDÖMNING

·        Programmeringsuppgift

 

planering 

vecka

Onsdag

Torsdag

Fredag 

10

utvecklingssamtal dag 

Vad är programmering

Programmera en kompis

Tekniska lösningar med styr och reglerteknik

194-203

13


programmera (JavaScript)

 

Programmera 

(JavaScript)

Programmering och elektronik

204-213

14

 

Repetition 

 

Repetition

Prov/ev. inlämning 

 

 

Teknikplanering 07A

 


Läroplanskopplingar

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter