Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

La Musique åk 8 vt 22

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Musik väcker tankar och känslor. Vi ska diskutera musik, favoritsånger, favoritartister, låttexter och musikvanor på franska och därigenom träna förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, förstå och tolka innehållet i talat språk och använda språkliga strategier.

Syfte - förmågor från kursplanen:

Förstå och tolka innehållet i talat språk.

Formulera sig och kommunicera i tal.

Använda språkliga strategier. 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du kan delta i ett samtal om musik. I samtalet visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Du visar att du kan förstå helheten och uppfatta viktiga detaljer i samtalet, genom att svara på frågor, ställa följdfrågor och kommentera det som sägs.

När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att förstå, men även för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.  

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

Förstå och tolka innehållet i talat språk.

Formulera sig och kommunicera i tal.

Använda språkliga strategier. 

 

Muntlig slutuppgift (prov):

Du sitter med en klasskompis och samtalar (berättar själv, svarar på frågor) kring vardagliga ämnen som musik och ställer frågor för att få veta så mycket som möjligt vad din kompis tycker. Du kan t ex berätta/fråga vad du tycker om för musik, prata kring musikstilar, favoritsånger och artister, prata kring låttexters innehåll, prata kring dina musikvanor och ställa frågor till din kamrat om hens musikvanor, förstå vad dina kamrater säger och att du kan delta aktivt i samtalet, genom att ställa följdfrågor och ge kommentarer kring kamraternas svar (jag håller med, det har du rätt i, du skämtar etc).

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi jobbar med olika texter, där du får lära dig tala om musik och bekanta dig med några kända franska sångare.

 

Vi tränar på att bilda frågor, så att vi kan fråga varandra om vad vi lyssnar på för musik, favoritartister, favoritmusik, om vi spelar något instrument, tolkningar av låtar etc.

 

Vi pratar om några olika franska sångare/sångerskor och lyssnar på deras musik och pratar kring låttexterna.

 

Vi går igenom musiktermer och utökar vårt ordförråd kring musik. Vi går igenom och utvecklar vårt ordförråd kring musik, så att vi kan föra ett samtal och diskutera våra musikvanor.

 

Vi går igenom sambandsord, hur man uttrycker gillande och ogillande, för att kunna delta aktivt i ett samtal och säga vad vi tycker och tänker. Vi går igenom och repeterar samtalsstöd (om vi håller med eller är av annan åsikt), kommentarer (Du skojar! Okej! Det är roligt/värdelöst! etc) och följdfrågor (Varför? Hur? Med vem? etc) så att vi kan utveckla och föra samtalet vidare i franska dialoger.

 

Vi går igenom och repeterar hur olika bokstavskombinationer uttalas i franska, så att vi kan förbättra vårt uttal.

 

Vi tränar vår hörförståelse genom att lyssna på hörövningar och t ex franska nyheter.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Matriser i planeringen
La musique
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter