Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Rita berg med kol

Vegalyckan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Barnen skall på fritids få rita med kol på fritids.

Barnen som vill vara med i bildsalen skall få välja att rita med kol efter instruktionsvideo som finns på youtube.

Material som behövs är:

Kolkrita, pensel, suddigum och pappersservett.


Läroplanskopplingar

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback