Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Instruktionsfilm år 7

Häggvallskolan, Tjörn · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

I det här arbetsområdet ska vi träna på att skriva en instruerande text, skriva ett manus och filma en instruktion. Du kommer att arbeta enskilt med din inspelning.

Under några veckor kommer vi att träna på att skriva en egen instruktion, skriva ett manus och sedan spela in en kort instruktionsfilm.

 

Arbetssätt:

Vi har genomgångar, gör övningar, visar exempel och förklarar.

 

Lektionsplanering:

 

 

Måndag

13.25 - 14.20

Onsdag

08.25 - 09.20

Torsdag

12.10 - 13.05

v. 11

Introduktion till arbetsområdet

Övningar instruktion

Genomgång instruerande text och manus

Genomgång,

arbetsuppgift

 

Planering av ämne + eget arbete

v. 12

Arbete med

egen instruktion

och manus

Arbete med

egen instruktion

och manus

 

Avstämning inför filmning

Filmning

v. 13

Filmning och

ev. redigering

Inlämning

 

 

 
 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Muntligt uppgift, instruktionsfilm, år 7