Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

SV, UBR/AVD/CPS/JGE, Satsdelar, v. 11-14

Mälarhöjdens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Vi arbetar med satsdelar, där undersöker vi hur det svenska språket är uppbyggt och vad som utmärker språkets olika beståndsdelar.

Innehåll

Syftet är att du ska lära dig mer om hur det svenska språket är uppbyggt. De nya kunskaperna kommer att göra det lättare för dig att lära dig nya språk samt göra det lättare att skriva korrekt svenska och därmed förbättra dina texter.

Vad ska vi arbeta med?

 • Du kommer att lära dig hur orden i det svenska språket hör ihop och hur du genom att ändra ordens ordning kan få bättre struktur och sammanhang i  dina egna texter.
 • Vi kommer att träna din förmåga att känna igen satsdelar och kunna använda dem till att förändra dina texter och underlätta din  fortsatta språkinlärning.

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att:

 • ha genomgångar om varje satsdel och göra egna meningar som vi övar på.
 • studera hur meningar är uppbyggda.
 • göra övningar som tränar de moment som vi går igenom.
 • diskutera och experimentera med språket.

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

Du kommer att bedömas på hur väl du behärskar/kan:

 • känna igen de olika satsdelarna i texter
 • subjekt, predikat, objekt (direkt objekt, indirekt objekt) predikatsfyllnad
 • huvudsats och bisats
 • beskriva satsdelarna och ställa de rätta frågorna
 • använda dina egna ord att förklara grammatik med

Viktiga begrepp: subjekt, predikat, objekt, predikatsfyllnad, bisats, huvudsats, grammatik


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter