Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Sång och Musik

Pusselbitens förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

April månads fokusområde 2022. Vi provar att spela olika rytminstrument. Barnen tillverkar en maracas.

Var är vi?

Barnen är intresserade av sång och musik. De tycker även om att dansa. Vi har tidigare lyssnat och dansat till olika musikkategorier och nu vill vi utveckla deras intresse att prova på att spela olika instrument. 

Vart ska vi?

Barnen ska våga prova spela på instrumenten. Barnen får träna turtagning. Barnen får uppleva att olika instrument låter olika. Vi önskar barnen kopplar ihop rytm/musik med dansen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Hur gör vi?

Vi fortsätter jobba i våra små grupper tisd. onsd. torsd. Vi tar fram ett el två instrument i början och sedan plocka fram fler instrument. Vi har en stor trumma som vi tänker introducera på samlingen, vi har även maracas, bjällror, trianglar plus en del andra småinstrument. Tanken är att barnen ska få tillverka ett eget musikinstrument.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter